Velkommen til Inuit Nutaat

Stacks Image 220

Sitemap
Stacks Image 244

Tak fordi du vil læse med på disse sider.

Folkesjælen er udfordret
Der tales hele tiden om de mange udfordringer i vort samfund. Vi oplever at befolkningen er splittet i mange spørgsmål. Politikerne er udskældte. Vi har svært ved at finde os selv som befolkning. Folkesjælen har det ikke godt.

Vi er en gruppe borgere som mener, at vi glemmer os selv i de problemer vi ser, og at årsagerne til dem skal findes længere nede i vor sjæl.
Stacks Image 209
Vi skal starte ved vores rødder
Vi taler om problemer på overfladen hele tiden. Om alt det synlige. Hvis samfundet var en plante, så går vi fra blad til blad på planten for at gøre dem kønnere. Men vi glemmer roden. Vi glemmer at vores identitet, vores selvværd og vores sjæl skal med. Vi taler ikke åbent om at tage ansvar for os selv som frie mennesker, fordi al snak om frihed og uafhængighed ties ihjel af tvivl og uoverskuelige konsekvenser.

Vi mener at for at komme videre, så skal vi starte med roden. Vi skal turde at ville være frie. At være os. Disse sider handler om hvorfor vi mener dette, om hvordan vi kan gøre noget ved det, om hvorfor det er vigtigt at tage debatten nu.
Frygten for det ukendte bremser os
Selvom de fleste i Grønland ifølge undersøgelser ønsker et selvstændigt Grønland, så har frygten for konsekvensen gjort sit til, at den mere moderate holdning til selvstændighed har været fremherskende: "Vi ser det som et langsigtet mål".

Debatten om Grønlands selvstændighed har været i gang rigtig længe. Der er mange følelser involveret i denne debat, både om forholdet til Danmark, hvad det vil sige at være grønlandsk og om hvorvidt det overhovedet er muligt.

Vi er en gruppe borgere som har sat os for at beskrive at det ikke alene er muligt, men også nødvendigt…. og nødvendigt nu. Vi mener at mange af samfundets udfordringer har sin rod i at ligeværdigheden ikke er på plads. Vi skal anerkende vort forhold til fortiden og derfra tage de nødvendige skridt videre mod fremtiden. Det er nødvendigt at have ansvaret for at kunne tage ansvar.

Hvor skal vi hen: Et samfund hvor vi tager det fulde ansvar for os selv
Vi ønsker debatten om uafhængighed og frihed skal lede til et Kalaallit Nunaat som formes af folket på en måde der er tilpasset os. Et land hvor partipolitik ikke skiller os ad. Et land hvor vi kan føle stoltheden ved at deltage med andre lande på lige fod med andre. Ingen kan stå alene i verden og det skal Kalaallit Nunaat heller ikke. Tværtimod kan vi stå synligt frem når vi deltager, både i politik, uddannelse, forskning, handel, kultur og sport. Et land hvor alle borgere og indbyggere er trygge i de nye rammer baseret på ægte ligeværdighed og respekt. Klare rammer hvor vi tager ansvar, velvidende at det er for vort eget land. Et land vi i fællesskab kan skabe en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i frihed nu og her. Kalaallit Nunaat.

Vi er ikke et parti
Vi er ikke partipolitiske og man kan ikke stemme på os. Vi mener at dette emne handler os om alle sammen som mennesker, uanset parti. Men vi ønsker at vores bidrag til debatten kan være med til at skabe et håb i os alle om en bedre fremtid. En fremtid for os alle sammen. I et land hvor vi tager ansvar fordi vi har genskabt stoltheden, ligeværdigheden og friheden. I et land hvor vi er hele mennesker igen.

Vi opfordrer til konstruktiv debat
Det er også vort håb at vores materiale kan hjælpe med til at skabe en konstruktiv debat overalt i vort land. Vi opfordrer alle medborgere til at tage del i denne vigtige debat om det næste naturlige skridt i vor udvikling som nation.

Dyrk kulturen, traditionerne og stoltheden ved at tale om Kalaallit Nunaat
Vi vil selv forsøge at arrangere webinarer og arrangementer i forsamlingshusene hvor vi vil tale om disse ting. Men vi opfordrer alle til at få talt sammen selv. Hold møder, skab debat, diskuter, find styrken i at ville være fri, at kræve, at ville tage ansvar. Dyrk kulturen, traditionerne og stoltheden. Vi vil bidrage med materiale I kan bruge.

Gør det naturligt at tale konstruktivt, respektfuldt og fremtidsorienteret om de næste skridt for Kalaallit Nunaat! Tag med på rejsen. Du kan også finde os på Facebook på siden InuitNutaat og på Youtube med filmklip efterhånden som vi får dem lagt op.

Inuit Nutaat – Sorlaqarfik Anersaarlu Nukittuut – Inuiaqatigiit Peqqissut


Hvem er Inuit Nutaat?

Vi er borgere i Kalaallit Nunaat og kalaallit i andre dele af verden, som brænder for, og arbejder for et selvstændigt Grønland, med en befolkning, der tager ansvar for os selv som frie mennesker.

Stacks Image 14

Inuit Nutaat
Sorlaqarfik Anersaarlu Nukittuut
Inuiaqatigiit Peqqissut

Kontakt

  • Email: info@inuitnutaat.org
  • Facebook: inuitnutaat
  • Instagram: #inuitnutaat
  • www.inuitnutaat.org

© 2021 Inuit Nutaat email