Skitse til statsborgerskab

Debatten om hvem en “grønlænder” er risikerer meget hurtigt at blive en uendelig diskussion om hvad der definerer identitet. Vi kan ikke rigtig bruge uendelige diskussioner til noget, så med tanke på hvad vi skal bruge det til, så er en af formålene vel at fastslå hvem der kan være statsborger og hvem der kan få opholds-/arbejdstilladelse når Kalaallit Nunaat bliver selvstændigt.

Her er tanken at lave en menneskelig immigrationslovgivning, også selvom der derved skulle være nogle som i få tilfælde kan udnytte systemet. Vi er en lille bitte nation og der vil være situationer hvor lovgivningen skal tage hensyn til udefrakommende som har fundet vej til vort land via et hjerte.

LOVSKITSE TIL STATSBORGERSKAB (og indfødsret)
§ 1 Retten til statsborgerskab i Kalaallit Nunaat tildeles den som ikke tidligere har opsagt eller fået opsagt sit statsborgerskab i Kalaallit Nunaat og som enten

Stk 1: Er født i det territorium som Kalaallit Nunaat omfatter
Stk 2: Opfylder betingelserne for at blive statsborger i Kalaallit Nunaat, herunder
 1. Har en registreret forælder eller forældre til forældre eller forældre til forældres forældre som er født i det territorium som Kalaallit Nunaat omfatter
 2. I de sidste 3 år forud for ansøgningen uafbrudt har været registreret som fast samboende enepartner eller ægtefælle til en i hele perioden herboende statsborger i Kalaallit Nunaat

Kommentar: Dette skulle sikre at alle der har tilknytning til Kalaallit Nunaat kan få statsborgerskab. Børn født i udlandet af forældre der ikke er født i Kalaallit Nunaat og med bedsteforældre som heller ikke er født i Kalaallit Nunaat kan opnå statsborgerskab hvis blot en oldeforældrene er registreret født her. Derved skulle vi få alle med uanset om kolonisering har udvasket deres tilhørsforhold.

Overgangsbestemmelsen
§2 På selve tidspunktet for selvstændighed for nationen Kalaallit Nunaat tildeles følgende borgere statsborgerskab:
 1. Herboende borgere registreret som fast bosiddende i Kalaallit Nunaat uafbrudt i de sidste 5 år eller mere
 2. For umyndiggjorte eller borgere under 18 år der er registreret med værger og formyndere som er statsborgere i Kalaallit Nunaat omfattes de af a), også selvom perioden ikke har været 5 år eller mere.
 3. Der tildeles 3 måneder til at frasige sig et statsborgerskab i Kalaallit Nunaat forudsat at et andet statsborgerskab ønskes taget i brug. Dette betragtes som en opsigelse af statsborgerskabet i Kalaallit Nunaat jvf. §1, med mindre der er tale om umyndige jvf. §3

Kommentar: Alle der bor her og som vil være statsborgere er velkomne. Børn af blandede forældre skal kunne have lov til dobbelt statsborgerskab til de fylder 18 år af hensyn til barnets tarv ift hvilken forældre de eventuelt vil følge efter en skilsmisse/separation.

Dobbelt statsborgerskab
§ 3 Man kan ikke være Kalaallit Nunaat statsborger hvis man har eller får et andet statsborgerskab (dobbelt statsborgerskab) efter det fyldte 18. år.

Stk 1: Et dobbelt statsborgerskab skal således ophøre ved samme tid som erhvervelsen af statsborgerskab i Kalaallit Nunaat uden ugrundet ophold
Stk 2: Er dobbelt statsborgerskab ikke ophørt inden 3 måneder efter erhvervelsen af statsborgerskab i Kalaallit Nunaat vil retten til statsborgerskab i Kalaallit Nunaat ophøre
Stk 3: Dobbelt statsborgerskab kan indgås og opretholdes indtil indtrædelse af det fyldte 18. år hvorefter dobbelt statsborgerskab ikke længere er muligt, hvis det grønlandske statsborgerskab ønskes bibeholdt.
a) Såfremt en borger under 18 år har dobbelt statsborgerskab skal en erklæring om det ønskede statsborgerskab ske inden udgangen af den 3. måned efter det indtrådte 18. leveår.
 1. I tilfælde af umyndiggørelse gældende ved indtræden til det 18. leveår og indtil umyndiggørelsen eventuelt ophæves skal beslutningen om statsborgerskab erklæres af den beskikkede værge inden udgangen af den 3. måned efter det fyldte 18. år.
 2. I tilfælde af manglende erklæring uanset årsag vil statsborgerskabet ikke længere være i Kalaallit Nunaat. Af hensyn til ankemuligheden tæller en sådan opsigelse af statsborgerskabet dog ikke med som opsigelse i $1.
 3. Hvis det andet statsborgerskab mistes ved det fyldte 18. år som følge af fremmed lovgivning fortsætter det grønlandske statsborgerskab under forudsætning af at et andet statsborgerskab ikke erhverves.

Kommentar: Det er vigtigt at vi har statsborgere som vil være statsborgere og ikke bare statsborgere når det passer. Derfor kravet om at man kun kan være det når man ikke har undsagt sig det og kravet om at man ikke kan have dobbelt statsborgerskab efter det fyldte 18. år. Tillader vi det, så er vi der hvor vi er nu.

Opholdstilladelse (meget rå skitse)
Her er det målet om at være et åbent land med medmenneskelige regler for ophold dog uden at det kan misbruges. Derfor vil offentlige ydelser og stemmeret mistes ved opholdstilladelse uden at være statsborger.

1. Opholdstilladelse gives til alle som
 1. ikke har overtrådt lovgivning på en måde der kan føre til udvisning.
 2. har bevist evnen til eller givet garantier for at kunne forsørge sig under opholdet
2. Der tildeles opholdstilladelse til alle ikke statsborgere hvis de har forældre eller børn som er statsborgere i Kalaallit Nunaat og som opholder sig her.
3. Der tildeles opholdstilladelse efter bestemte administrative regler for
 1. medfølgende ægtefæller/samlevere
 2. studererende
 3. forskere
 4. kulturudveksling / kulturelt arbejde
 5. arbejdstagere
 6. virksomhedsejere
 7. udenrigstjeneste fra fremmede magter
 8. flygtninge og asylansøgere

De administrative regler opsætter betingelserne og perioden (fra få uger op til 2 år ad gangen). Reglerne er fastsat i forhold til en lov om immigration.
Turister får turistvisum ved indrejse, eventuelt ved www ansøgning. Max ophold 3 måneder uden aktivitet som omfatter opholdstilladelsernes øvrige områder.

Generelt
Man kan ikke stemme ved kommunal eller Inatsisartutvalg med mindre man er statsborger.
Man mister retten til betalt sygdomsbehandling, folkepension, offentlige ydelser mv. når man ikke er statsborger.

Kommentar: Igen er det medmenneskelige aspekt vigtigt: Der tages hensyn til splittede familier eller familier der ønsker at leve sammen men hvor en eller flere ikke ønsker at skifte statsborgerskab. Det kan lede til misbrug hvor familier vil "spille på 2 heste", men så mistes stemmeret og andre rettigheder som tildeles statsborgere.

Det ekstreme eksempel ved flygtninge skal ses realistisk i forhold til eksempelvis at en organisation kunne tænkes at sende et skib med flygtninge til Grønland. Vi har alle en pligt til at hjælpe flygninge, men det skal kunne gøres på en realistisk måde uden at vi rammes unødigt hårdt i forhold til andre lande. Hvis nogen har råd til at sejle eller flyve herop, så har de også råd til at vi afviser dem og idømme bøder til transportøren for at have medvirket til dette. På den måde kan vi hjælpe flygtninge i takt med vores egen formåen.


Hvem er Inuit Nutaat?

Vi er borgere i Kalaallit Nunaat og kalaallit i andre dele af verden, som brænder for, og arbejder for et selvstændigt Grønland, med en befolkning, der tager ansvar for os selv som frie mennesker.

Stacks Image 14

Inuit Nutaat
Sorlaqarfik Anersaarlu Nukittuut
Inuiaqatigiit Peqqissut

Kontakt

 • Email: info@inuitnutaat.org
 • Facebook: inuitnutaat
 • Instagram: #inuitnutaat
 • www.inuitnutaat.org

© 2021 Inuit Nutaat email