Økonomi: Hvordan har vi råd?

I vores vision om forhandlingerne så skal vi have selvstændighed nu. Det haster af de årsager vi har nævnt. Det er udgangspunktet at vi skal tage fuldt ansvar for opbygningen af vort land.

Vi skal fortsætte med bloktilskud i 30 år via en aftale med Danmark. Vi har valgt 30 år for at sikre at den generation der således vil vokse op som en del af et selvstændigt folk kan være med til at tage ansvaret for hvordan vi derefter kan klare os uden bloktilskuddet.

30 år er lang tid uden at være for lang tid. Ingen kan forudsige hvad der vil ske på områder indenfor klima, energi, mineraler, fødevarer, geopolitik, verdensøkonomien og så videre. Det er alt sammen en del af den udvikling vi ser i verden. Det er en udvikling vi løbende skal tage stilling til. Det betyder at vi har ansvaret fra den første dag.

Fordi vi er selvstændige fra første dag, så vil vores evne til at tage beslutninger styrkes. Vi kan handle som én nation og handle med dem vi vil, på den måde vi vil, selvfølgelig med respekt for de partnerskaber vi har. Vi tror på, at det ansvar der følger med vil skabe den nødvendige vækst til at finansiere det fremtidige Kalaallit Nunaat.

Hvorfor vil Danmark gå med til dette?
For det første fordi det er både moralsk og etisk rigtigt af Danmark at gøre det efter 300 års fri afbenyttelse af Kalaallit Nunaat. Det burde være egentlig være grund nok set ud fra et mellemfolkeligt og menneskeligt synspunkt.

Men det er også god forretning for Danmark. Ved at låse bloktilskuddet til 30 år, så får Danmark en kendt værdi af omkostningen til Kalaallit Nunaat. Den er væsentlig lavere end hvis Danmark skulle fortsætte med at betale til Kalaallit Nunaat i al evighed.

Danmark betaler omkring 3.7 milliarder årligt i bloktilskud til Grønland. Derudover er der udgifter til retsvæsen og militær og så videre. Der tales generelt om mindst 1 milliard til disse formål. Værdien af 4.7 milliarder (bloktilskud og udgifter) i al evighed til 1,2% rente er 392 milliarder.

Hvis Danmark derimod betaler dette beløb i 30 år til samme rente bliver omkostningen kun 130 milliarder. Her er der medtaget at vi regner med en årlig indeksstigning i bloktilskud og omkostninger på halvdelen af renten.

Så Danmark kan potentielt få en gevinst på 262 milliarder nu og her ved at vi bliver hjulpet til selvstændighed nu.

Vi skal selvfølgelig forhandle om hvordan vi deler den gevinst, men det er da god økonomi for Danmark.

Clip: "Hvorfor vil danmark gå med til dette?"

Fremtidige omkostninger ved statsdrift
I dag er bindingerne til Danmark af sådan karakter at mange af områderne indenfor sundhed, uddannelse, generel forvaltning og socialområdet er skabt i den samme ånd som de danske systemer. Når bindingen til den danske offentlige administration afskaffes, så opstår der muligheder for at effektivisere denne administration. Der bliver plads til innovation baseret på nye principper for demokrati, borgerinddragelse og administration. Det betyder at Kalaallit Nunaat med al sandsynlighed kan administreres på en måde der er til større gavn for økonomien i Kalaallit Nunaat.


Hvem er Inuit Nutaat?

Vi er borgere i Kalaallit Nunaat og kalaallit i andre dele af verden, som brænder for, og arbejder for et selvstændigt Grønland, med en befolkning, der tager ansvar for os selv som frie mennesker.

Stacks Image 14

Inuit Nutaat
Sorlaqarfik Anersaarlu Nukittuut
Inuiaqatigiit Peqqissut

Kontakt

  • Email: info@inuitnutaat.org
  • Facebook: inuitnutaat
  • Instagram: #inuitnutaat
  • www.inuitnutaat.org

© 2021 Inuit Nutaat email