Hvad kan vi gøre ved det? Frihed under ansvar

Som udgangspunkt ønsker vi at gøre brug af vores moralske, menneskelige, juridiske og politiske ret til uafhængighed fra det danske kongerige.

Vi ønsker at vi alle tager ansvar for at Kalaallit Nunaat i enhver forstand skal opfattes som en fri nation med fuld og uindskrænket højhedsret til at indgå alliancer, aftaler og forbindelser med andre nationer, etablere handels- og politiske forbindelser og medvirke med egen identitet i politiske, kulturelle, og sociale sammenhænge.

Vi ønsker at vi som en nation udviser vores medansvar for en oprigtig ligeværdighed og respekt mellem mennesker og ikke mindst jorden, naturen og alt liv. Vi ønsker at udvise vort medansvar ved at fravælge den illusion som verden er bygget på i dag. En illusion der har skabt ulighed, følelsen af udnyttelse, undertrykkelse og lidelse. Dette ansvar kan vi ikke udvise ved at underlægge os en anden nation. Specielt ikke hvis denne nation har til formål at vedligeholde den illusion.

Det juridiske spor i uafhængigheden følger principperne i Lov om Grønlands Selvstyre af 2009 og en forhandling med Danmark i den proces.

Vi har et langt forhold bag os med Danmark og vi ønsker at Danmark er sit koloniansvar bevidst i denne overgang til selvstændighed. Vi ønsker at Danmark medvirker til en periode, hvor vi kan se en ny generation vokse op i fuld selvstændighed samtidig med, at Danmark medvirker til sikring af det varige grundlag for denne øjeblikkelige selvstændighed. Dette indtil den næste generation er vokset op i frihed og kan medvirke til at forme et Kalaallit Nunaat økonomisk uafhængigt af Danmark.

Ønsker Danmark ikke at medvirke i den videre proces vil Kalaallit Nunaat udøve sin frie ret til at finde andre partnerskaber der kan medvirke til dette.

Hvordan er dette overhovedet muligt? Læs mere om dette her.

Hvem er Inuit Nutaat?

Vi er borgere i Kalaallit Nunaat og kalaallit i andre dele af verden, som brænder for, og arbejder for et selvstændigt Grønland, med en befolkning, der tager ansvar for os selv som frie mennesker.

Stacks Image 14

Inuit Nutaat
Sorlaqarfik Anersaarlu Nukittuut
Inuiaqatigiit Peqqissut

Kontakt

  • Email: info@inuitnutaat.org
  • Facebook: inuitnutaat
  • Instagram: #inuitnutaat
  • www.inuitnutaat.org

© 2021 Inuit Nutaat email