Hvordan kan et nyt Kalaallit Nunaat se ud?

Det som skal besluttes i fremtiden er op til folket og politikerne. Men vi kan forestille os hvordan hverdagen ændres i et samfund hvor vi er selvstændige:

Nation og identitet og ejerskab:
 1. Vi er selvstændige som nation og har det fulde ansvar for vort land
 2. Hvor ansvaret betyder at alle kan samles i opgaven med at opbygge vort land.
 3. Vi har en ægte uafhængighedsdag som nationaldag
 4. Vi har et tydeligt forhold til hvem der er statsborger og hvem der ikke er. Ikke mere snak om ”hvem der er mere eller mindre rigtig”
 5. 100% fokus på udvikling af Kalaallit Nunaat baseret på stemmer fra statsborgere i Kalaallit Nunaat.
 6. Vi har vor egen stemme internationalt i forhold til andre lande, i FN, Arktisk Råd og andre internationale organisationer
 7. Børn vokser op som selvstændige og med en klar identitet (og et grønlandsk pas)
 8. Hvor vi kan sende grønlandske sportsfolk, studerende og kulturudøvere afsted som repræsentanter for Kalaallit Nunaat
 9. Et ægte ligeværdigt forhold til Danmark. Respekten skal vi gøre os fortjent til, men vi har friheden til at opbygge den.

Fokus på udvikling i Kalaallit Nunaat
 1. Vi råder over vores råstoffer og mineraler uden at Danmark skal have halvdelen af indtægterne.
 2. Vi kan se klart fremad uden at skulle forholde os til rigsfællesskabet hele tiden. Vi er kommet videre.
 3. Politik handler ikke om partier, men om mennesker og vort land.
 4. Hvor vi skaber en offentlig administration tilpasset hvem vi er.
 5. Og et ansvar for at sikre vor egen befolkning adgang til boliger, sundhed, uddannelse og velordnede sociale forhold på de præmisser som vi sætter
 6. Hvor vi samarbejder direkte med de nordiske og andre lande om uddannelse og forskning hvor det gavner os i vores værdiskabelse for Kalaallit Nunaat.
 7. Hvor undervisningen tilrettelægges til at støtte børn og unge i at tage ansvar for deres eget land på deres eget sprog samtidig med et globalt 2. sprog (engelsk)
 8. Hvor vi støtter den personlige udvikling i befolkningen til at varetage de opgaver vi ser og ønsker at se med særlig vægt på vore værdier, sociale og kulturelle normer.
 9. Hvor vi kan fokusere på vort fællesskab internt og globalt og ikke på rigsfællesskab
 10. Hvor vi arbejder målrettet mod en deadline på 30 år for at blive uafhængig af bloktilskuddet.

Det er folket og politikerne der skal tage stilling, men det starter med roden: Folkesjælen, viljen til at tage ansvar og være sin identitet bevidst. At være fri.

Hvordan vil din forestilling være om dagligdagen når Kalaallit Nunaat er selvstændigt?


Hvem er Inuit Nutaat?

Vi er borgere i Kalaallit Nunaat og kalaallit i andre dele af verden, som brænder for, og arbejder for et selvstændigt Grønland, med en befolkning, der tager ansvar for os selv som frie mennesker.

Stacks Image 14

Inuit Nutaat
Sorlaqarfik Anersaarlu Nukittuut
Inuiaqatigiit Peqqissut

Kontakt

 • Email: info@inuitnutaat.org
 • Facebook: inuitnutaat
 • Instagram: #inuitnutaat
 • www.inuitnutaat.org

© 2021 Inuit Nutaat email