FAQ/Links (under construction)

(FAQ / Links under construction)

Oqaluttuarisaaneq / Historie
1. De Vestnordiske landes fælleshistorie
2. Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-1954
3. Erobringen af Grønland: Opdagelsesrejser, etnologi og forstanderskab i attenhundredetallet (Søren Rud, artikel i Den danske historiske forening om 1800 tallets opfattelse af grønlændere i lyset af koloniseringen)

Namminersornerup eqqunneqarnera / Indførelse af selvstyre
1. Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland
2. Namminersornerup eqqunneqarnera
3. Indførelse af Selvstyre

Lov om Selvstyre
1. Behandlingen af Selvstyreloven i folketingen – herunder Søren Espersens spørgsmål under udvalgsbehandlingen
2. Lov om Grønlands Selvstyre

Saammaateqatigiinnissamut Isumalioqatigiissitaq / Forsoningskommissionen

Tunngaviusumik Inatsisissaq pillugu Isumalioqatigiissitaq / Forfatningskommissionenkommissionen

Debat om selvstændighed
1. Alloriarneq Tulleq - Ilulissani isummersoqatigiinneq 8. - 12. september 2016
Link på dansk: Næste skridt

NAMMINIILIVINNEQ SELVSTÆNDIGHED Aviisi oqallinnernik imalik, Namminiilivinnermut, Nunanut Allanut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit saqqummersinneqartoq / Debatavis udgivet af Departement for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, August 2017

Inuuneq nalinginnaasoq / Dagliglivet
1. Om stigninger i selvmordsraterne i det 20. århundrede (English)
2. Time trend by region of suicides and suicidal thoughts among Greenland Inuit (English)

Kulturi / Kultur
Julie Hardenberg / kunsten.nu

Video
Naalagaaffeqatigiinnerup Oqaluttuassartaa / Rigsfællesskabets historie – DR serie (2016)

1. Naapinnialuusaarneq
2. Namminersulerusunneq
3. Sorsunnersuit aappaat
4. Nutaamik aallartinneq
5. Piffissaq allannguiffik
6. Nammineernissamut piumasaqaatit nutaat

1. Det vanskelige møde
2. Trangen til selvbestemmelse
3. Anden Verdenskrig
4. En ny start
5. Tid til forandring
6. Nye krav om selvbestemmelse

Hvorfor vil grønlænderne løsrive sig fra Danmark? (DR kortfilm, 2020)

Aboriginal Day Live 2017 Vignette featuring Maatalii Okalik

Nunatta oqaluttuassartaa - Grønlandsk A.B.C. 1964
Nunatta oqaluttuassartaa: Grønland social set, 1965Hvem er Inuit Nutaat?

Vi er borgere i Kalaallit Nunaat og kalaallit i andre dele af verden, som brænder for, og arbejder for et selvstændigt Grønland, med en befolkning, der tager ansvar for os selv som frie mennesker.

Stacks Image 14

Inuit Nutaat
Sorlaqarfik Anersaarlu Nukittuut
Inuiaqatigiit Peqqissut

Kontakt

  • Email: info@inuitnutaat.org
  • Facebook: inuitnutaat
  • Instagram: #inuitnutaat
  • www.inuitnutaat.org

© 2021 Inuit Nutaat email